PROJEKT ALEJ

 

Záměr ´Františkova alej´ je projekt vznikající ve Mšeně (okres Mělník), na základě iniciativy jádrové skupiny Františkova alej.

Město Mšeno (vstupní brána do CHKO Kokořínsko, MPZ, prvorepublikové letovisko) je partnerem projektu - o městě více viz www.mestomseno.cz

Hrubý střed cesty se nachází na těchto GPS souřadnicích Loc: 50°26'32.848"N, 14°37'7.675"E

Jedná se o obnovení historické struktury prastaré cesty v krajině, doplnění jejích chybějících částí, celkové zprůchodnění, vyčištění úvozů, provedení pěstebních zákroků na stávající vegetaci a dosadbu. Lokalitou je bývalá obecní cesta, jejíž průběh dokazují historická mapování. Celková délka je asi 1.5 km.

Cesta tvoří spojnici sever-jih, po vrstevnici západního horizontu obce, s pohledy na město Mšeno, Romanov, Vrátenskou horu i Bezděz, na rozhraní mezi zahradami, poli a lesy, na území CHKO. Pohledově Františkova alej město Mšeno diagonálně protíná od severu na jih.  

Dnes je pouze částečně pochozí, pro pěšího dnes  jižní třetina odbočuje na západ. Zarostlé úvozy jsou rájem pro zvířata, pro člověka však prozatím nedostupné.

Turisticky značené cesty dvakrát protínají lokalitu ve směru východ - západ. 

Cesta sama místní název nemá, prochází lokalitami Romanov, Na rovinách, Míčovka, Za horou, Na Bílkách. 

VIZ TAKÉ FOTOGALERIE!!!

Na mapách je označen průběh budoucí Františkovy aleje - obnova staré částečně dochovalé cesty:

frantisek1.vojenské mapování frantisek2.vojenské mapování frantisekOrthofoto dnes turistická mapaTuristická mapa / levá polovina = CHKO Kokořínsko ortofotoOrthofoto dnes