Kontakt

 

Kontaktujte nás na adrese:  info@frantiskovaalej.cz

 

Kdo by jakýmkoli finančním obnosem chtěl na výše uvedené aktivity přispět, nechť tak činí na účet otevřený pro tyto účely dcerou Františka - Jitkou Trevisan.

Pro firmy je možnost poskytnout sponzorský dar na alej jako dar městu Mšenu, nabízí se tedy možnost odpisu tohoto daru z daní.

Číslo účtu:   02 333 805 26    Kód banky:   0300

PRO FIRMY:  Za účelem daru prosím kontaktujte ekonomku Mšena paní Dohnalíkovou: financni@mestomseno.cz

Organizátoři projektu Františkova Alej a jejich úkoly

Klára Dědová - vedoucí projektu, koordinace činností, projektová dokumentace, webová stránka

Kontakt: Mob: 603 844 676, E-mail:   22klarka@gmail.com

 

Slávek Dašek - hlavní organizátor koordinátor a zapisovatel na workshopech, tvorba harmonogramu prací společně s Josefem, mailová korespondence

Kontakt: Mob: 732 327 663, E- mail:  slawoj@seznam.cz

 

Josef Šmíd - tvorba harmonogramu prací, rozpočtu, mluvčí skupiny

Kontakt: Mob: 723 122 769, E- mail:  smid.josef@seznam.cz

 

Jitka Trevisan - kontakt s městem a parnery

Kontakt: Mob.: 728 889 696, E- mail:   j.trevisan@centrum.cz

 

Josef a Běla Grábnerovi - odborná pomoc v otázkách arboristiky, digitalizaci a hodnocení stávajících dřevin

Kontakt:  Mob.: 777 821299,Tel.: 315 621371, E-mail:  jgrabner@wo.cz