23.10.2010

Příprava na výsadbu_říjen 2010

 

Příprava na výsadbu. DALŠÍ FOTKY BRZY DODÁME!

Vytyčování na 1.5 km ve 3 lidech: Klárka s projektem, Jitka jede terénem, Pepa běží a vytyčuje...
Klárka Dědová a Pepa Grábner vytyčují
Pepo honem, tady ještě kolík...
Kukuřice nad 3m, kde je Mšeno?
Zaměstnanci města přivážejí potřebný materiál na místo
Vytyčovací kolíky z rukou zaměstnanců města
první úsek vytyčen
Majitel části pole začal jako na zavolanou orat. Bez problémů souhlasil že na kraji můžeme udělat zakládku rostlinného materiálu!
Na této křižovatce odbočuje doleva obnovený úsek aleje směr jih, směr kříž. Zde bude na znamení stát za pár dní velká lípa.
Pan starosta Mach se zaměsntanci města přihlíží objednanému štěpkovači. Občané města mohou nosit větve ze zahrad na skladovací místo kde štěpkovač tyto zpravuje na štěpku. Letos se jí část použije i na mulčování v aleji, tedy štěpka pouze z vlastních zdrojů!
Zaměstnankyně města připravují alej na výsadbu, sekají průchody a kolem vytyčených kolíků. Děkujeme!
Zemědělci z Chorušic  (pan agronom Rimkevič) splnili slib:sklidili kukuřici abychom se mohli bezkolizně pohybovat při výsadbě.A ejhle, Mšeno je po  měsících opět vidět!
Kolík na místě kde bude vysazena další velká lípa, na jižním konci aleje, tam kde odbočuje od silnice na Sedlec, hned vedle nalezených základů kříže.
 

Zpět na předhled