Charakteristika projektu Františkova alej je k nahlédnutí na stránkách nadace Partnerství zde:

http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/?sub=cnews&searchId=(992)

O Františkově aleji vyšel také článek v časopisu Inspirace, jehož sken přikládáme.

Těšíme se na vaši účast na hlavní pracovní brigádě sázení stromů, která se kvapem blíží. Připomínáme termín 28. - 31. 10. 2010