Tato stránka je založena z iniciativy studentů a přátel Ing. Františka Smýkala za účelem výsadby

FRANTIŠKOVY PAMÁTNÉ ALEJE V KRAJINĚ U MŠENA,  

zpřístupnění a zveřejnění Františkových textů i myšlenek a případných dalších aktivit.

 

Pozvánku na slavnostní otevření Františkovy aleje naleznete zde:

 http://www.frantiskovaalej.cz/cz/news/pozvanka-na-slavnostni-otevreni-aleje-155.html

 

Dotazy, podněty a připomínky k celé akci a případné náměty na jakoukoli pomoc všeho druhu prosím zasílejte na tento e-mail.

Zároveň vyzýváme majitele fotografií s Františkem Smýkalem či jiných materiálů k tématu, necht' je laskavě uloží do šuplíku.

Podpořit celou věc můžete aktivní diskuzí, pomocí při výsadbě a péči o alej, poskytnutím informací i podkladů 

ke zveřejnění nebo jiným příspěvkem.

Kdo by jakýmkoli finančním obnosem chtěl na výše uvedené aktivity přispět, nechť tak činí na účet otevřený pro tyto účely dcerou Františka - Jitkou Trevisan.

Pro firmy je možnost poskytnout sponzorský dar na alej jako dar městu Mšenu, nabízí se tedy možnost odpisu tohoto daru z daní.

Číslo účtu:   02 333 805 26    Kód banky:   0300

PRO FIRMY:  Za účelem daru prosím kontaktujte ekonomku Mšena paní Dohnalíkovou: financni@mestomseno.cz

Děkujeme!

       

frantisek
 
 

Pokud chcete získávat aktuální informace, zanechte svůj e-mail zde: